Akademicka Droga Krzyżowa [18 III 2016]


Jak co roku w okresie Wielkiego Postu ulicami Wrocławia przeszła Akademicka Droga Krzyżowa. Wydarzenie zgromadziło kilka tysięcy młodych ludzi, którzy podążyli za wielkim drewnianym krzyżem, symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Przez 14 stacji krzyż niesiony był przez studentów z poszczególnych wrocławskich duszpasterstw akademickich. Nie zabrakło tez oczywiście przedstawicieli DA Stygmatyk.

Zdjęcia zapożyczone ze strony:
wroclaw.gosc.pl