Dzień Skupienia - Albertówka [16 IV 2016]


Temat Dnia Skupienia - Boże Miłosierdzie .
Z tym tematem związane były dwie konferencje brata Zygmunta, skrutacja oraz Ewangelia, którą mieliśmy możliwość dzielić się ze sobą nawzajem podczas Mszy Świętej.

I Konferencja – Miłosierdzie Boże porównane zostało do doskonałości „Bądźcie doskonali jak Wasz Ojciec jest doskonały”, „Bądźcie Miłosierni jak Ojciec”. Relacja Trójcy Świętej została ukazana jako wzór relacji doskonałej. Brat zaznaczył, że Bóg nie może być doskonały w izolacji, a w relacji, dlatego też podobnie i człowiek nie jest w stanie żyć w pełni bez relacji z drugim człowiekiem, ponieważ tylko podczas niej prawda o człowieku wychodzi na jaw, a co więcej – relacja z drugą osobą uświęca. Także Pan Jezus nie uczył uczniów niezależności, lecz współzależności.


Mowa była również o Miłości nieprzyjaciół, jako Miłości doskonałej. Brat przytoczył słowa św. Jana: „Jeżeli nie kochasz brata, którego widzisz, to jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz”. Duszpasterz ukazał także, że to, co pomaga kochać nieprzyjaciół, to bliska relacja z Bogiem Ojcem. Miłości natomiast mamy uczyć się nie od świata, a od samego Pana.


Podczas konferencji przytoczona została przypowieść o marnotrawnym synu z 15 rozdziału Ewangelii św. Łukasza, gdzie Brat wskazał nam na wielkość Miłości Boga, który zawsze przebacza nasze winy, ponieważ taka jest Jego natura, ponieważ On jest Miłością.
Miłosierdzie ma być tym, czym żyję. Miłość to sposób myślenia

II Konferencja

Temat konferencji – przebaczenie.
„Aby przebaczać trzeba mieć więcej siły duchowej niż sił fizycznej. Trzeba mieć jaja! Siła pochodzi z modlitwy.” - Brat Zygmunt. Podczas konferencji przytoczona została Ewangelia o Dobrym Pasterzu – wzorze Miłosierdzia  (zostawia 99 owiec i szuka jednej zagubionej).

Mogliśmy usłyszeć również o Ewangelii o 77 - krotnym przebaczeniu drugiemu człowiekowi, aby i nam zostało przebaczone. Wzór przebaczenia to Jezus Chrystus i Jego słowa wypowiedziane na Krzyżu: „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”.
Brat wskazał na dokonywanie REFLEKSJI NAD SWOIM ŻYCIEM.

Podczas Dnia Skupienia mieliśmy również możliwość adoracji Pana Jezusa w milczeniu.

Ćwiczeniom duchowym towarzyszyły także wspólne spacery po pięknych terenach Albertówki, rozmowy i śpiewy:)

AMEN