Schola


Wszystkie osoby, które chciałyby się zaangażować w oprawę (śpiew jak i czytania) zapraszamy w każdą niedzielę o godz. 19 do salki Stygmatyka (czyli przed studencką Mszą o 21.00).

Eucharystia to najpiękniejszy dar dla nas od Ojca, tutaj na ziemi. Dlatego warto ją jak najbardziej upiększać!

Do zobaczenia!
Startujemy już od 1.10.17 !