ScholaEucharystia to najpiękniejszy dar dla nas od Ojca, tutaj na ziemi. Dlatego warto ją jak najbardziej upiększać!

Działalność scholi została aktualnie zawieszona :(