Wrocławska Pielgrzymka na Jasną Górę [2-10 VIII 2014]


Temat tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę brzmiał: "Otwórzmy drzwi Chrystusowi". Tysiące pielgrzymów wyruszyło spod wrocławskiej Katedry aby dotrzeć do Matki Boskiej w Częstochowie. Był to piękny czas rekolekcji w drodze. Czas konferencji, codziennych Eucharystii, odkrywania siebie oraz czas trudu i walki z własnymi słabościami. Dodatkowym wydarzeniem było uroczyste świętowanie 50lecia kapłaństwa ks. Stanisława Orzechowskiego- "Orzecha". W tym roku reprezentacja Stygmatyka wędrowała z grupą IX oraz XII.


Warto przeżyć coś takiego, na chwilę oderwać się od codziennej rzeczywistości i przez te 9 dni zatopić się w myślach Boga. Wszystkich, którzy nie byli zapraszamy do pielgrzymowania z nami za rok!